Podpis elektroniczny a ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele i przedsiębiorcy mają możliwość załatwiania spraw urzędowych za pośrednictwem Internetu, bez wychodzenia z domu i w dowolnym czasie, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych mogą bezpłatnie udostępniać swoje usługi drogą elektroniczną. Portal ePUAP skierowany jest do obywateli, przedsiębiorców i administracji publicznej.

Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy:

  • Obywatelami a administracją
  • Przedsiębiorcami a administracją
  • Instytucjami administracji publicznej

Dokumenty na platformie ePUAP można podpisywać podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub tzw. profilem zaufanym (profil zaufany ePUAP to zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ administracji publicznej pełniący funkcję "punktu potwierdzającego"), a następnie wysłać sprawę do wybranego urzędu/instytucji. Użycie podpisu elektronicznego kwalifikowanego nadaje podpisanym dokumentom moc prawną podpisu własnoręcznego.

Inne platformy, które również obsługują podpis elektroniczny kwalifikowany to np.:

  • www.empatia.gov.pl - portal obsługujący świadczenia socjalne,
  • www.obywatel.gov.pl - portal zawierający informacje oraz wnioski elektroniczne dla obywateli, np. wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego,
  • www.biznes.gov.pl - portal zawierające informacje oraz przykłady spraw prowadzonych drogą elektroniczną dla biznesu
  • www.praca.gov.pl - portal dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy, dla podmiotów szkoleniowych, szukających dotacji lub stażu, etc.